พัฒนาการอำเภอเสลภูมิและคณะกำลังเดินชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลผลิตของชุมชนที่ชาวบ้านนำมาแสดงให้คณะกรรมการชม

ชุมชนบ้านโคกกุงกำลังจัดเตรียมสถานที่ในประกวด

ท่านปลัดอำเภอเสลภูมิ และคณะกรรมการ กำลังเดินดูผลิตภัณฑ์ของชุมชน

คณะกรรมการเดินชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบหมู่บ้าน

ตาทอง ปราญช์ชาวบ้านกำลังบาศรีสู่ขวัญให้กับคณะกรรมการ
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ